Priprava na volitve za novo sestavo ŽPS 2021-2026

Na Slomškovo nedeljo, 26. septembra, bo po župnijah nadškofije Ljubljana potekala izbira novih članov župnijskih pastoralnih svetov (dalje: ŽPS). Na septembrski seji ŽPS, bomo člani oblikovali volilno komisijo, ki bo pregledala rezultate volitev ter oblikovala novo sestavo za naslednjih pet let. V nedeljo, 19. septembra boste po svetih mašah dobili žigosane liste na katerih boste po volilnih okrajih lahko predlagali primerne člane. Volilne liste boste na nedeljo, 26.9. oddali v nabiralnik pod korom. Člane lahko PREDLAGA vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (krst, obhajilo, birma). IZBRAN je lahko vsak župljan, ki je dopolnil 16 let, ima zgoraj naštete zakramente ter ga odlikujejo trdna vera, nravno življenje in razsodnost (je praktičen kristjan in živi v skladu s cerkvenimi predpisi). Iz vasi (sosesk) bo v novo sestavo ŽPS izbran po EN predlagani kandidat iz volilnega okraja. Upoštevalo se bo število oddanih glasov, ki pa ni odločujoče, saj mora komisija upoštevati tudi druge kriterije. (uravnoteženost po spolu, dobro sodelovanje med predlaganimi člani,…) Vseh članov, ki jih boste predlagali po volilnih okrajih bo v ŽPS ju 12.

 

Volilni okraji so naslednji:
1. LOŽ in BLOŠKA POLICA
2. VIŠEVEK in MARKOVEC
3. PUDOB
4. IGA VAS
5. ŠMARATA
6. NADLESK in PODCERKEV
7. KOZARIŠČE
8. VRHNIKA in KNEŽJA NJIVA
9. DANE, KLANCE, GORNJE JEZERO, OTOK in LAZE
10. STARI TRG, PODLOŽ in SVETA ANA
11. VRH, BABNA POLICA, GORNJE in DOLENJE POLJANE
12. PODGORA

 

Vsi, ki imate možnost predlaganja kandidatov iz vašega volilnega okraja si do volitev vzemite čas za molitev, premislek ter pogovor s sovaščani in sokrajani o tem, kdo bi v ŽPS-ju dejavno in zavzeto predstavljal vašo sosesko. Poleg izvoljenih predstavnikov (12), bodo v ŽPS-ju še predstavniki ključarjev, pevcev, mladih, skavtov ter nekaj članov, ki jih imenuje župnik po lastni presoji. ŽPS sestavlja najmanj 7 in največ 25 članov.

Za župnijo Babno Polje se lahko predlaga 4 člane, dodatna dva pa določi župnik.
(povzeto po Priročniku za izbiro članov ŽPS 2020-2025)

SEJA AKTUALNE ŽPS Stari trg bo v ponedeljek, 30. avgusta ob 19.30 v prostorih veroučne učilnice.

Župnijski urad

Župnijski urad Stari trg pri Ložu

Pot na Ulako 5

1386 Stari trg pri Ložu


URADNE URE:

Ob ponedeljkih med 10.00 in 12.00.

Vsak dan po večerni sveti maši,

razen ob torkih po jutranji sveti maši.

Ob nedeljah in praznikih ni

uradnih ur.

 

Telefonske številke:

031 771 113 - župnik Blaž Dobravec

01 705 89 60 - ŽUPNIJSKI URAD

041 315 788 - duh. pom. Anton Markelj

e-mail: blaz.dobravec@gmail.com

041 613 378 - bolniška župnija LJ
Spletna stran je najbolje vidna z novejšimi brskalniki, ki jih lahko brezplačno dobite na spletnih straneh: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome.
Arhiv
Oznanila | Obvestila | Objave | Napovednik