Sv. Ana v Podložu

Sv. Ana v Podložu (604 nm).

Omenjena 1526.
Freska na zunanjem zidu iz 14. stoletja. Bronast zvon iz 1926 (60 kg G).

 

 

GLAVNI OLTAR

SV. MARIJA

SV. ANA

SV. JANEZ EVANGELIST.

 

Sv. Andrej na Gornjih Poljanah

Sv. Andrej na Gornjih Poljanah (1065 nm).

Omenjena 1526. Kasetiran strop 1700. Zvonik ločen od cerkve, grajen 1594. Romarska. Zvonova železna iz 1924 (685 kg FIS, 550 kg A).

 

 

GLAVNI OLTAR

SV. JOŽEF Z DETETOM

SV. ANDREJ

SV. ANTON PADOVANSKI

 

 

Sv. Anton Puščavnik na Babni Polici

Sv. Anton Puščavnik na Babni Polici (757 nm).

Omenjena 1526. Kasetiran strop 1700. Zvonik ločen od cerkve, grajen 1594. Romarska. Zvonova železna iz 1923 (685 kg FIS, 550 kg GIS)

 

 

GLAVNI OLTAR

MARIJA Z DETETOM

SV. GREGOR VELIKI

SV. ANTON PUŠČAVNIK

SV. HIERONIM

 

 

Sv. Benedikt v Kozariščah

Sv. Benedikt v Kozariščah (581 nm).

Grajena med 1526 – 1551. Prezbiterij poslikan 1597. Zvonova bronasta iz 1924 (205 kg E, 125 E).

 

 

GLAVNI OLTAR

MARIJA Z DETETOM

SV. ANTON PADOVANSKI

SV. BENEDIKT

SV. BERNARD

 

 

Sv. Brikcij na Lazah

Sv. Brikcij na Lazah (560 nm).

Omenjena 1526. sedanja iz 1762. Bronast zvon iz 1728 (75 kg GIS).

 

 

GLAVNI OLTAR

MARIJA

SV. BRIKCIJ

JEZUS

 

 

Sv. Frančišek Ksaverij v Vrhniki

Sv. Frančišek Ksaverij v Vrhniki (584 nm).

Grajena 1738. Zvonova železna iz 1922 (812 kg F, 604 kg GIS).

 

 

GLAVNI OLTAR

SV. FRANČIŠEK KSAVERIJ

 

 

Sv. Jakob Starejši v Pudobu

Sv. Jakob Starejši v Pudobu (571 nm).

Zgrajena med 1526 in 1581. Zvonova bronasta iz 1924 (326 kg H, 205 kg F).

 

 

GLAVNI OLTAR

SV. JAKOB ST.

 

 

Sv. Jedert v Nadlesku

Sv. Jedert v Nadlesku (571 nm).

Grajena v 14. stoletja ali celo v 13. stoletju. »Glava« Janeza Krstnika v tej cerkvi iz konca 13. stoletja. V letu 1581 se cerkev ob vizitaciji imenuje po Janezu Krstniku. Freske Tomaža iz Senja iz 1511. Kasetiran strop iz 1723 delo domočina Jurija Špeharja. Bronasta zvonova iz 1644 (90 kg E, 60 kg GIS).

 

GLAVNI OLTAR

 

SVETI DUH IN BOG OČE

 

SV. FLORJAN

MATI BOŽJA Z DETETOM

SV. JANEZ EV.

???

SV. JEDERT

SV. NEŽA

 

 

Sv. Kancijan na Gornjem Jezeru

Sv. Kancijan na Gornjem Jezeru (565 nm).

Omenjena 1526. Zvonova bronasta iz 1922 (60 kg H, 50 kg GIS).

 

 

GLAVNI OLTAR

SV. SEBASTJAN

MARIJA

SV. ROK

SV. KANCIJANILA

SV. KANCIJAN

SV. KANCIJ

 

 

Sv. Križ na Križni gori

Sv. Križ na Križni gori (856 nm).

Omenjena 1526, sedanja grajena 1750. Romarska. Zvonovi železni iz 1924 (2380 kg A, 1175 kg D, 855 kg F, 614 kg G)

 

 

GLAVNI OLTAR

 

BOG OČE IN SVETI DUH

 

PETER

MARIJA

KRIŽANI IN MARIJA MAGDALENA

JANEZ EVANGELIST

PAVEL

 

 

Marijino vnebovzetje v Viševku

Marijino vnebovzetje v Viševku (580 nm).

Omenjena 1519, sedanja iz 1652. Baročni oltar iz 1658, orgle iz 1733. Zvonova bronasta (iz 1924 leta 185 kg D, iz 1828 leta 122 kg H).

 

 

GLAVNI OLTAR

ODREŠENIK SVETA

BOG OČE

SV. GREGOR

SV. JANEZ KRSTNIK

KRISTUS S KRIŽEM

SV. JANEZ EV.

???

SV. MARJETA

SV. KATARINA

MARIJINO VNEBOVZETJE

SV. LUCIJA

SV. DOROTEJA

 

 

Sv. Marjeta v Šmarati

Sv. Marjeta v Šmarati (580 nm).

Omenjena 1275. Bronast zvon iz 1924 (77 kg G).

 

GLAVNI OLTAR

 

SV. SILVESTER

 

SV. FORTUNAT

SV. MARJETA

SV. MOHOR

 

 

Sv. Martin v Podcerkvi

Sv. Martin v Podcerkvi (621 nm).

Omenjena 1384. sedanja grajena 1647, baročna. Zvonova bronasta (iz 1922  105 kg G, iz 1665 90 kg FIS).

 

GLAVNI OLTAR

BOG OČE IN SVETI DUH

SV. JANEZ AP.

KRIŽANI

MATI MARIJA

SV. FRANČIŠEK ASIŠKI

SV. JURIJ

SV. MARTIN

SV. FLORJAN

SV. ANTON PADOVANSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. Pankracij na Klancah

Sv. Pankracij na Klancah (689 nm).
   
Omenjena 1526. Bronast zvon iz 1924 42 kg E).

 

 

GLAVNI OLTAR

MARIJA Z DETETOM

SV. FLORJAN

SV. PANKRACIJ

SV. ANTON PADOVANSKI

 

 

Sv. Peter v Ložu

Sv. Peter v Ložu (605 nm).
   
Omenjena 1428. Zvonik zidan 1545. Zvonovi železni iz 1920 (1340 kg CIS, 1040 kg E, 725 kg FIS).

 

GLAVNI OLTAR

MATI BOŽJA Z JEZUSOM

SV. PAVEL

SV. AHAC

SV. PETER

SV. FLORJAN

SV. SIMON

 

 

Sv. Primož in Felicijan na Otoku

Sv. Primož in Felicijan na Otoku (562 nm).
   
Omenjena 1468. na portalu letnica 1647. Zvonova železna iz 1924 (520 kg CIS, 330 AIS)

 

GLAVNI OLTAR

SV. KLEMEN

SV. MATEJ EV.

SV. PRIMOŽ IN FELICIJAN

SV. URH

 

Sv. Rok v Ložu

Sv. Rok v Ložu (604 nm).
   
Prvotna cerkev grajena po zaobljubi 1635, sedanja grajena 1863. glavni oltar freska delo Janeza in Jurija Šubic 1872. Bronast zvon iz 1805 (104 kg E).

 

 

GLAVNI OLTAR

DVA EVANGELISTA

MARIJINO KRONANJE

DVA EVANGELISTA

SV. MIHAEL

SV. FABIJAN

SV. ROK

SV. SEBASTIJAN

SV. FLORJAN

 

 

Sv. Tomaž na Vrhu

Sv. Tomaž na Vrhu (644 nm).
   
Omenjena 1526. Bronast zvon iz 1526 (208 kg H).

 

GLAVNI OLTAR

MARIJA Z RAZPROSTRTIMA ROKAMA

SV. ELIJA

SV. TILEN

SV. TOMAŽ

SV. TOMAŽ BECKET

 

 

Sv. Trojica na Knežji Njivi

Sv. Trojica na Knežji Njivi (700 nm).
   
Najstarejša cerkev v župniji (grajena pred 1160). Freske iz sredine 14. stoletja. Zvonova bronasta iz 1924 (130 kg FIS, 78 kg G).

 

GLAVNI OLTAR

SV. LUKA

SV. TROJICA, ki krona Marijo

SV. MARKO

SV. JANEZ EV.

SV. MATEJ

 

 

Sv. Urban na Škriljah

Sv. Urban na Škriljah (580 nm).
   
Omenejena 1526. Zvonova bronasta (iz 1924 leta 109 kg E, iz 1722 leta 85 kg B).

 

GLAVNI OLTAR

SV. LUCIJA

MARIJINO KRONANJE

SV. BARBARA

SV. MATIJA

SV. URBAN

SV. JANEZ EV.

 

 

Sv. Vincencij na Bloški Polici

Sv. Vincencij na Bloški Polici (680 nm).
   
Omenjena 1526. Freske iz poznega 15. stoletja. Strop 1693 kasetiran in barvan. Zvonova bronasta iz 1923 (106 kg A, 75 kg »ubit« in ne zvoni).

 

GLAVNI OLTAR

SV. ANDREJ

SV. VINCENCIJ

SV. JANEZ EV.