Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

Glavne naloge ŽPS so:

 

  • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja;
  • načrtuje, spremlja 'in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
  • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS;
  • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;
  • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
  • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.

 

Delovanje ŽPS-ja:

 

  1. Oznanjevanje
  2. Bogoslužje
  3. Dobrodelnost